VEDRA SCENA & THEATERkrajVRATA & MUKA

– je prva kulturna ustanova osnovana u poratnoj Slavoniji. Registrirana je pri Trgovačkom sudu, prvenstveno za obavljanje profesionalnom kazali-šnom djelatnošću, a potom i drugim izvedbenim umjetnostima te edu-kacijom.

Osnovna joj je ideja bila baviti se bližim i intimnijim odnosom scene i publike kroz  formu  cabaretta  i  pu-čkog  teatra  hrvatske  književne baštine (…Matoš, Šenoa, Kozarac, Krklec, Krleža, Cesarec, Nazor, nepoznati narodni autori…), ali i ponekim izletom u stranu (Hašek, Čapek…) književnost. Preferirala je kazališni izričaj s manje izvođača, a u okviru dramskog studija organizirala je i edukacijske radionice iz glume i kazališne umjetnosti.

Od osnutka do 2002. godine kazalište je radom profesionalnih i amaterskih umjetnika poduciralo dvade-setak naslova (većinom lektirnog karaktera namijenjenog djeci i mladima te zabavnog (cabaretskog) kara-ktera, namijenjenog većinom odrasloj publici) kao i organiziralo oko petstotinjak izvedbi u Hrvatskoj te ne-koliko u inozemstvu (Republici Mađarskoj i BiH).

UMJETNICI i SURADNICI: Richard Simonelli, Fadil Hadžić, Matko Sršen, Boris Pavlenić, Lukrecija Bresković, Sanda Langerholc-Miladinov, dr. Bogdan Mesinfer, Goran Grgić, Zlatko Petrović, Mira Perić-Kraljik, Đordje Bosanac, Radmila Mrkšić, Zorica Petnjarić, Đuka Mokran, Mario Rade, Joszef Mikuszka, Zdravko Odorčić, Marija Matijašević, Nina Kustec, Sanja Kapetanović, Igor Rogina, Janko Rončević, Petar Pe-rić, Dragan Đuranić, Dinka Prusina, Josip Cvenić, Kruna First Medić…

PREMIJERE: ‘skeč’, ‘mjuzikl, mjuzikl’, ‘put u ništa’, ‘tko mi to pati pred vratima’, ‘hobotnica’, ‘đuka  begović’, ‘vedrišta’, ’laž i polaž’, ‘dobri vojak švejk’, ‘maskerata’, ‘ljubav, ah ljubav’, ‘vatra duše’, ‘zlatarovo zlato’, ‘medvjed brundo’, ‘csarda  palinka’, ‘sreća’, ‘uzbuna u kopačkom ritu’, ‘amahl i  noćni posjetitelj…

Ustanovu  je vlastitom imovinom, 1992. godine, osnovao redatelj i dramaturg  Zlatko Petrović i do 2002. godine bio joj umjetnički i organizacijski ravnatelj.

Godine 1995.Grad Osijek i gradonačelnik Kramarić Vedroj sceni dodijeljuju postor dotadašnje ratne redakcije Glasa Slavonije na Trgu slobode 2. Uzgred budi rečeno, prostor je bio podrum, potpuno neadekvatan za obavljanje bilo kakve javne djela-tnosti, te je tadašnje vodstvo kazališta, sukladno svojim mogućnostima, počelo sa njegovim preuređenjem.

Županijske i gradske uprave su se od osnutka pa do njezinog gašenja prema Vedroj sceni odnosile pomalo maćehinski i njezino djelovanje marginalizirale. Iako im je to bila dužnost, program su svo vrijeme djelovanja potpomagale sa ukupno najviše od 15.000,oo do 20.000,oo kuna godišnje, što u toj istoj godini dana nije bi-lo dostatno ni za režije, te su dijelom i zbog toga, projekti imali vrlo male proračune i nastajali kao plod do-bre volje i želje da u Osijeku zažive i druge, osim scena koje su u vlasništvu Države, Županije ili Grada (HNK i Dječje kazalište).

I pored tako slabe novčane i gotovo nikakve moralne potpore lokalne sredine, kroz nekoliko godina, samo-financiranjem je uređen prostor te se on sada sastojao se od dvorane sa stotinjak slijedećih mjesta i sce-nom, tehničkom kabinom, garderobama (M i Ž) sa sanitarnim čvorom, čajnom kuhinjom, uredom, krojačni-com, skladištem za scenu, kostime i rekvizitu.

biblioteku od oko 400 naslova, oko 100-tinjak šivanih kostima, 40-ak  reflektora, razglas s bežičnim bubi-cama, rasklopivu i prevozivu scenu i svu, za svoje djelovanje, potrebnu tehničku opremu.

Godine 2000. ravnatelj i vlasnik Vedre scene oboljeva i duže vrijeme boravi na bolničkom liječenju, nakon čega 2002. odlazi u mirovinu.

Kako je u prostor i rad uloženo desetak go-dina i djelovanja i sredstava, inicijativa gra-đana predvođena Igorom Roginom (dugo-godišnjim organizacijskim suradnikom Vedre scene i ravnateljem MUKE) te Tomislavom Hrpkom, Ljiljankom Mitoš-Svoboda i Biljanom Zelembaba ne želi gašenje ove ustanove, te sa Gradskom upravom (predsjednikom Grad-skog vijeća Alenom Prnjatom)  postiže dogo-vor da s radom ustanove, zbog slične djela-tnosti, nastavi udruga mladih MUKA PO TRA-GOVIMA, koja je do tada djelovala u Europske avenije 8 i bavila se edukacijom u različitim umjetničkim medijima te organizacijom javnih nastupa i izda-vaštvom mladih. Inače, MUKA PO TRAGOVIMA je bila prvi slavonski skvot i jedan od desetak slavonskih kulturnih info punktova za vrijeme Nacionalne kampanje djelovanja za mlade te realizirala više projekata u suradnji sa Osječkim zelenima-slobodnim pokretom i SOS Dječjim selom Ladimirevci… U njezinom je okrilju izvedeno nekoliko kazališnih i nekoliko radionica kreativnog pisanja, na scenu su postavljene i izvođene dvije studenstke predstave (Što jedemo kad nemamo i Pitaj Pitiju) te objavljena dva zbornika radova djece i mladih autora Slavonije (Traganja i Nešto kao)…

Aktivni članovi MUKE su bili: Tomislav Hrpka, Biljana Zelembaba, Igor Rogina, Slavica Benčik, Dubravko Šokčević, Sanja Kapetanović, Dejan Bogunović, Emanuel Starčević, Ana Mari Kordek, Ljiljanka Mitoš-Svo-boda, Kruno Kartus, Vesna  Pichler, Vladimir Bjelobrk, Katarina Arbanas, Tena Karavidović, Davor Kovač, Ivana Ribić, Danko Delač…

Zbog profesionalizacije i preseljenja na novu lokaciju, MUKA osniva THEATER-krajVRATA koji nastavlja s radom i pro-ducira još desetak naslova: ‘pahuljica’, ‘lukavi lisac’, ‘čarobni napitak’, ‘lieben und leib’, ‘o dva madeža na vratu’, ‘tra-ganja’, ‘…tu smo i…(uzmi kiflu)…’, ‘slučaj Zec’ te ih još oko 50ak puta izvodi u Osijeku i po mjestima Slavonije…

U inicijativi djeluju autori različitih struka i studenti: dramska umjetnica Marija Matijašević, prof. Biljana Zelembaba, slikarica Ljiljanka Mitoš-Svoboda, Kruno Kartus, prof. Maja Iharoš, Tomislav Hrpka, Igor Rogina, Ana Marija Vukojević, Sanja Kapetanović, Vladimir Bjelobrk, Emanuel Starčević, Ksenija Petrović, Slavica Benčik, Sandra Hallt, Dejan Bogunović, Petra Biočić, Dinko Cicvarić, Tomislav Plitz, Kristijan Lalić, Ljubica Birtić, Ana Mari Kordek…

Djelovanje u prostoru, sukladno mogućnostima, opstaje do 2006. godine, kad je rad i Vedre scene i MUKE PO TRAGOVIMA i TheatraKRAJvrata iz više razloga potpuno ugašen…