Radilo se o preživljavanju, tada…

IZ KRITIKE:

    ISJEČCI IZ ŽIVLJENJA

iliti

RASTUĆE ROGININO PISMO

…radilo se o preživljavanju, tada… treće je objelodanjenje kraćih formi u produkciji ovog slavonskog autora mlađe generacije. Uzbirčeni je to niz jedne od druge neovisne prozne minijature u kojemu je svaki samostalni isječak iz života opisanih aktera, potpomognut motivima fikcije. Sve su radnje i zbivanja izvorni predlošci iz života tranzicijske Hrvatske pa je u njima, osim osobnih, frontalno ispričanih sudbina koje započinju puno ranije i završavaju puno kasnije, lako iščitavati i potpriče vezane uz življenje u poraću, siromaštvo, politička previranja, odnose države i njezinih predstavnika – čitaj: lokalnih moćnika – prema promjenama i uopće pojavama u društvu, kulturi i civilizacijskim vrijednostima… Osim vrlo bogatih narativnih opisa, armaturalna vrednota koja određuje ovu knjigu, upravo je neodredivost trenutaka u kojem zabilježena stvarnost postaje literatura, što je odrednica i ranijih Rogininih ispisivanja (zbirke priča SHALOM i O DVA MADEŽA NA VRATU). Opis odabranih karakteristika svakog pojedinog u lepezi likova (umjetnika, radnika, seljaka, znanstvenka, prosvjetara, siromašnog i bogatog, hrabrog, uplašenog…) i ich-forma kao za opisivanje osobnih nesreća osnovni način izražaja,  otvaraju nam mnoge sfere čitalačkih pronalaženja u njima i njihovim fantastičnostima, te zabavnim poimanjima onostranog, a svakodnevno viđanog. Stvarne situacije, kao i laka predočivost napisanoga, većinom u dijaloškoj, gotovo dramskoj formi, često s dozama i crnoga humora, uratke čini dinamičnima i lakopredočivima te su dijelovi predloška vrlo praktični i za uprizorenja na pozornicama.

Aleksandar Liriow

IGOR ROGINA

Ž I V O T O P I S

Pročitaj Više