NARCISA VELJKOVIĆ

Rođena 1969. u Osijeku.

Studirala politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu pri čemu joj je fokus interesa bio na istraživanju bliskoistočnih kultura, povijesti  i politike zemalja od Bospora do Karakoruma.

Okušala se u raznim djelatnostima – od višegodišnjeg rada sa socijalno osjetljivim skupinama preko administrativnih poslova u sustavu Hrvatskih željeznica, poslova analitike u sektoru tehničkog i fizičkog osiguranja osoba i imovine pa do kazališnog marketinga.

Naposljetku osnovala je vlastitu tvrtku koja surađuje sa velikim monitoring agencijama  na području analize medija, evaluaciji komunikacije javnih nastupa, istraživanja tržišta i media monitoringa kampanja i evenata,  pri čemu se specijalizirala za područje kulture i velika festivalska događanja.

Živi u Zagrebu.