MARIJA MIČIĆ

Rođena je 1986. u Zagrebu, gdje završava osnovn i srednju školu.
Pri Poslovnom veleučilištu u Zagrebu, 2010. godine završila  prediplomski studiji marketinga i komunikacija, a 2019. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala komparativnu književnost.
Od 2006. godine vodi Obrt za intelektualne usluge i trgovinu, a 2010. godine radi kao suradnik u marketingu GD Histrion, da bi od  2012. do 2019. radila u Croatia osiguranju, kada počinje pisati za Privrednik i druge portale, uključujući i Slobodni pokret.