JA, BOSANAC

          GLUME: Aldin Tucić i Negra Čičić                  AUTORICA I REDATELJICA: Indira Kučuk Sorguč

Lik Bosanca je lik zbunjenog čovjeka, koji je sve samo nije srednjak. Hoda po tankoj žici između eksplozivnosti i malodušja. On sve što radi radi iz inata i prkosa. U inat svima a protiv sebe. Majka u njegovom životu igra ključnu ulogu. Ona ga odgaja takvog – ulijeva mu snagu a i pravi od njega prazno klepetalo. Njegova muškost zavisi od njenog raspoloženja. Ona i kad nije tu da upravlja s njim, njegova prva je: Šta će Šerifa mislit? Bosanac je uvijek «između» – tzv. Balansero, a to nikad ne može biti jer je egzaltiran svojom «tampon pozicijom».

 U ovoj komediji pratimo Posljednjeg Bosanca koji ima mišljenje o svemu, a nigdje nije prispio. Sve zna a nema rezultata. Kivan je na Evropu, nogometnu reprezentaciju, žene, djecu, pse, strance, Arape, dijasporu, politiku, muzikante prevarante, trendove… na sve. Jedino ludo voli svoju Bosnu i na pjesmu o Bosni on lomi čaše.  Uzrećica mu je «Tornjaka mi moga»!

U sve mu diraj, samo nemoj u Bosnu.

U pogledu na žene on je izričit: Samo u tri žene vjeruje: Svetu Šerifu, svetu Rasemu i malu Pišulju, amin. A sve  druge su za trošit.

U njega važi tri P: Pojest, popit i poklopit!

“Ja, Bosanac” je oybiljna komedija u kojoj se pjeva i psuje.