Ana Mari Kordek, tajnica

ana mari kordek

Rođena je 1975. godine u Osijeku, gdje se i školuje pri EUBOC, smjer upravno-pravni.

Atorica je eksponata izlaganih na prodajnoj izložbi SLAVONIRI.

Nekoliko godina živi u Zagrebu, Berlinu i Londonu.

Radi u administraciji više hrvatskih poduzeća i nekoliko udruga, te u KBR, Army Contractor US – Logcap III – Iraq.

Trenutno zaposlena u Supetru na Braču, gdje i živi.